Iz povijesti tribine „Ususret svetome Vlahu”

 Iz povijesti tribine „Ususret svetome Vlahu”

Štovateljima svetoga Vlaha i dubrovačkoj javnosti poznato je kako se već godinama kroz siječanj organiziraju javne tribine na najrazličitije teme iz kulture i života Crkve, a Parcu u čast. No, znamo li kad su započela predavanja, koja u interdisciplinarnom tonu progovaraju o svetome Vlahu, Dubrovačkoj Republici, gradu Dubrovniku, Dubrovačkoj (nad)biskupiji te o aktualnim izazovima i zanimljivostima u Crkvi i društvu? To pitanje nas je posebno zanimalo pa smo odlučili istražiti kada su započele tribine u Parčevu čast.

Prigodna predavanja u sklopu Feste svetoga Vlaha održavala su se vjerojatno otkako je i Feste, ali o njima nema sigurnih vijesti sve do pojave novinstva u drugoj polovici 19. stoljeća. Iako su govornici na takvim predavanjima često bili svećenici, poput vrsnih poznavatelja Feste dum Nika Gjivanovića ili dum Antuna Liepopili iz prve polovice 20. stoljeća, ona nisu nužno bila u organizaciji Biskupije, već su ih organizirala neka onodobna dubrovačka građanska društva (npr. društvo Bošković ili društvo Dub). No, nakon Drugoga svjetskoga rata takvo se stanje promijenilo radi netrpeljivoga stava socijalističke vlasti prema djelovanju vjerskih zajednica u javnome polju. Stoga su predavanja i prigodni programi pred Festu tijekom gotovo pola stoljeća bili organizirani isključivo na poticaj i u okrilju Dubrovačke biskupije i oskudni se podaci o tomu mogu pronaći na šapirografiranim stranicama biltena Obavijesti Biskupskoga ordinarijata, a nešto kasnije i u novinama Glasu koncila. Tako je, naprimjer, uoči Feste 1966. u prostorijama Gradskoga župnog ureda bila postavljena izložba o netom zaključenom Drugom vatikanskom saboru, a danima prije i poslije jubilarne Feste 1972. godine u dubrovačkim je crkvama i samostanima održan čitav niz tribini, predavanja, koncerata i prigodnih akademija.

Nakon demokratskih promjena, koje su Crkvi omogućile slobodno javno djelovanje u slobodnoj državi, i prvih ratnih godina, započelo se s održavanjem predavanja ususret svetkovini svetoga Vlaha. Prva saznanja o organiziranim predavanjima u čast zaštitnika Dubrovnika zabilježio je Dubrovački vjesnik za 1994. godinu. Tako poznati redovnik fr. Ivo Martinić, koji je godinama službovao u dubrovačkome dominikanskom samostanu, piše u svojoj stalnoj rubrici Vjerom kroz život kako je Biskupski ordinarijat u Dubrovniku u suradnji s Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku organizirao predavanja o povezanosti hrvatskoga naroda s papama. U nizu predavanja sudjelovali su teolozi, povjesničari i poznavatelji društvenih prilika, koji su istakli, da istinske vrijednosti imaju svoj uzrok u Bogu što je u javnome govoru bilo prešućivano godinama. Već iduće godine u istoj organizaciji održana su brojna  predavanja među kojima dominikanac Martinić ističe predavanje o kultu svetoga Vlaha pod nazivom Sveti Vlaho u knjigama ceremonijala, koje je održao povjesničar Ivica Prlender.

Dvije godine kasnije (1996.) prvi se put susrećemo da su predavanja organizirana pod današnjim nazivom Tribina –„Ususret svetom Vlahu“. Te je godine organizirana je tribina pod nazivom Žena – nositeljica života, a u povodu prvoga Dana života, koji se te godine održao u Crkvi. Tribina se pod tim naslovom u čast sv. Vlaha održala gotovo tri desetljeća sve do naših dana. Navodimo samo neke od zanimljivih tema i predavača tribina na kojima je puk imao prigodu sudjelovati, a da ih je Dubrovački vjesnik zabilježio. Tako je 2001. gost predavač tribine bio zagrebački nadbiskup Josip Bozanić koji je govorio o budućnosti Europe, a u 2004. godini možemo čitati o temi Čovjek – biće dijaloga, koju je u samostanu svete Klare održao doktor psihologije i tadašnji dubrovački biskup msgr. Želimir Puljić. Za naše lokalne medije bila je zanimljiva i tribina akademika Vladimira Paara koji je 2006. godine održao predavanje o odnosu vjere i znanosti. Povjesničarka umjetnosti i konzervatorica Maja Nodari, inače zaslužna za rad na postupku upisa Feste sv. Vlaha na Popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva (2009.), održala je prigodom feste 2007. godine predavanje Sveti Vlaho i njegov Grad – srednjovjekovna crkva svetog Vlaha u Dubrovniku i tri stoljeća od njezinoga nestanka. Prigodom feste svetoga Vlaha 2011. godine održana je tribina o dubrovačkim benediktincima na kojoj je među ostalim sudjelovao jedan od malobrojnih hrvatskih benediktinaca otac Jozo Milanović iz samostana Ćokovac na otoku Pašmanu. Bio je to dio nastojanja Dubrovačke biskupije na poticanju proučavanja baštine benediktinaca na dubrovačkome području koji je okrunjen izdavanjem zbornika tekstova na tu temu 2010. godine.

Izvještaji o tribinama učestaliji su u medijima od 2012. godine pa možemo lakše otkriti o čemu je dubrovački puk mogao slušati prigodom pripreme za proslavu svoga Parca. Naime, u rujnu 2011., pola godine nakon što je preuzeo upravljanje Dubrovačkom biskupijom, biskup msgr. Mate Uzinić utemeljuje Ured za medije Dubrovačke biskupije. Utemeljenje medijskoga ureda pri Biskupiji i vođenje službene biskupijske internetske stranice zasigurno nam olakšava istražiti programe tribina u zadnjih deset godina jer više nema prekida u izvještajima, a i opisi su detaljniji. Spomenimo samo neke od njih: Mediji nositelji ili stvaratelji istine (2012.), Kršćani u Europi (2012.), Otvoreno o vjeri (2013.),Predstavljanje restauratorskih radova na kantualu iz 18. stoljeća za festu sv. Vlaha (2017.) O dubrovačkim festanjulima (2018.), Zbornik radova o obnovi Crkve svetoga Vlaha (2019.), Dnevnički zapisi jednoga isusovca s kraja 17. stoljeća (2020.), Mato Celestin Medović – povodom stogodišnjice smrti (2020.), Moćnik dubrovačke Prvostolnice (2021.) te Barokno uređenje Moćnika dubrovačke katedrale (2021.).

Tribine “U susret svetom Vlahu” zasigurno osvjetljavaju odnos Dubrovčana sa svetim Vlahom i doprinosom njegova kulta na vjeru i kulturu na području Dubrovačke biskupije, ali šire. Tribine svakako doprinose dijalogu i ekumenizmu jer lik svetoga Vlaha povezuje istočnu i zapadnu Crkvu. Osim toga, donose teme iz kulturne i sakralne baštine s području današnje Dubrovačke biskupije te time baštinu populariziraju i prenose idućim naraštajima. U tom smislu, tribine su veliko bogatstvo same Feste jer omogućavaju otvorenost, nova znanja, razmjenu stavova te izbjegavanje fideizma. U prilogu donosimo popis poznatih predavanja i tribina, koji su se održali u kontekstu priprave za blagdan svetoga Vlaha u posljednjih dvadeset i osam godina. Popis tribina temelji se na službenom glasilu „Obavijesti Dubrovačke biskupije“ kao i na knjizi Dubravka Kovačevića „Sveti Vlaho i njegovi festanjuli“ (Dubrovnik, 2017.).

Hrvoje Njavro

Datum i godina tribine Predavači Predavanja/tribine
6. siječnja 1994.

(četvrtak)

1. Hrvoje Kačić

2. Ilija Drmić

1. Vatikan u priznanju Hrvatske

2. Ivan Pavao II. – književnik

13. siječnja 1994.

(četvrtak)

1. Ilija Mitić

2. Jozo Milanović

1. Diplomatski odnosi Dubrovnika sa Svetom Stolicom

2. Benediktinci u Hrvatskoj, posebno u Dubrovniku

20. siječnja 1994.

(četvrtak)

1. Želimir Puljić

2. Špiro Marasović

1. Kultura u mislima Ivana Pavla II.

2. Socijalna nauka Crkve, posebno u enciklikama Ivana Pavla II.

27. siječnja 1994.

(četvrtak)

1. Josip Lučić

2. Ratko Perić

1. Pape i Hrvati s posebnim osvrtom na pripremu Dubrovčana za dolazak pape Pija II. (1464.)

2. Uloga „Vatikanske diplomacije“

5. siječnja 1995.

(četvrtak)

1. Ante Vukasović

2. Nada John

1. Obitelj – vrelo i nositeljica života

2. Ovisnost – drama suvremenog čovjeka

12. siječnja 1995.

(četvrtak)

1. Željko Mardešić

2. Pio Pejić

1. Sekte i novi religiozni pokreti – izazov ili?

2. Sveta Klara i samostan svete Klare

19. siječnja 1995.

(četvrtak)

1. Jozo Čorić

2. Joško Radica

1. Kardinal Stepinac – svjedok i mučenik

2. Žrtve komunističkog terora na području Dubrovačke biskupije

26. siječnja 1995.

(četvrtak)

1. Tomo Vukšić

2. Ivica Prlender

1. Procesi i uzroci nestajanja katolicizma i hrvatstva u Bosni i Hercegovini

2. Sveti Vlaho u knjigama ceremonijala

4. siječnja 1996.

(četvrtak)

Paolo Raimondi Pravedni svjetski poredak i nova renesansa
11. siječnja 1996.

(četvrtak)

Ana Volarić-Mršić Žena – nositeljica života
18. siječnja 1996.

(četvrtak)

Ivica Prlender Ususret 1000 godišnjici „Dubrovačke nadbiskupije“ – u sklopu 13. stoljeća postojanja Dubrovačke biskupije.
25. siječnja 1996.

(četvrtak)

A. Hampel i R. Grulich Propast političkog moralnog duha i europska sramota na Balkanu
9. siječnja 1997.

(četvrtak)

Mladen Parlov Otajstvo Isusa Krista u misli Marka Marulića
16. siječnja 1997.

(četvrtak)

1. Stjepan Kožul

2. Ivo Bjelokosić

1. Svećeničke žrtve Crkve u Hrvata u II. svjetskom ratu –  s posebnim osvrtom na biskupa Carevića

2. Priopćenje iz zatvora (iskustvo)

23. siječnja 1997.

(četvrtak)

1. Vjekoslav Lasić

2. Antun Krasovac

Bleiburg još uvijek traje

Priopćenje: iskustvo „križnog puta“

29. siječnja 1997.

(srijeda)

Slavica Stojan Duhovni život dubrovačkih gospođa u 18. stoljeću
8. siječnja 1998.

(četvrtak)

Ivan Golub Nepoznati Bog
15. siječnja 1998.

(četvrtak)

Zoran Vukman Propast svijeta ili novo doba poganstva
22. siječnja 1998.

(četvrtak)

Ivica Puljić O Zahumlju i Stonskoj biskupiji
29. siječnja 1998.

(četvrtak)

Ivan Zurak Đuro Baglivi – povodom 330. obljetnice rođenja i prijevoda De praxi medica (1696.)
7. siječnja 1999.

(četvrtak)

Franjo Topić Josip Stadler
14. siječnja 1999.

(četvrtak)

Juraj Batelja Blaženi Alojzije Stepinac
21. siječnja 1999.

(četvrtak)

ŽanaBaća

Vladimir Horvat

Julije Klović i Bartol Kašić
28. siječnja 1999.

(četvrtak)

Živan Bezić Edith Stein – velika žena našeg stoljeća
1. 6. siječnja 2000.

(četvrtak)

2. 7. siječnja 2000.

(petak)

1. Ivica Prlender i Ivica Puljić

2. razni predavači (Mile Vidović, Želimir Puljić, Toma Lučić, Špiro Marasović, Stanko Lasić, Ivan Šimić, Stjepan Krasić

1. Predstavljanje knjige Stjepana Krasića i Serafina Razzija „Povijest Dubrovačke metropolije i  dubrovačkih nadbiskupa“

2. Znanstveni skup o biskupu Josipu Mariji Careviću (1883. – 1945.)

13. siječnja 2000.

(četvrtak)

Vesna Miović-Perić Metode dubrovačke diplomacije u Istanbulu
20. siječnja 2000.

(četvrtak)

Josip Bozanić Sinoda o Europi
11. siječnja 2001. (četvrtak) Jure Bogdan Znameniti Dubrovčani i Zavod svetog Jeronima u Rimu
18. siječnja 2001.

(četvrtak)

Vinicije Lupis Stonsko-korčulanska biskupija
17 . siječnja 2002.

(četvrtak)

Andrija Hebrang i Vesna Bosanac Vukovar prije 10 godina – vrijeme tjeskobe, patnje, stradanja i nade
24. siječnja 2002.

(četvrtak)

Davorin Rudolf, Jure Burić, Slobodan Lang, Milenko Radić i Ivan Šimić Dubrovnik prije 10 godina – vrijeme tjeskobe, patnje, stradanja i nade
25. siječnja 2003.

(subota)

Mile Vidović, Vlaho Benković, Stanko Lasić i Želimir Puljić Promocija knjige „Dubrovački biskup Josip Marija Carević“ (urednici: dr. Mile Vidović i mons. dr. Želimir Puljić)
8. siječnja 2004.

(četvrtak)

Želimir Puljić Čovjek – biće u dijalogu (Godina obitelji)
15. siječnja 2004.

(četvrtak)

Toma Lučić Obitelj nije krletka već gnijezdo (Godina obitelji)
22. siječnja 2004.

(četvrtak)

Miljenko Babaić Narod čuva čovjeka u krilu majke njegove (Godina obitelji)
20 . siječnja 2005.

(četvrtak)

Miše Marinović Sveti Vlaho, kako bih ja do Boga?
27. siječnja 2005.

(četvrtak)

Luko Paljetak Sveti Vlaho između legende i stiha
12. siječnja 2006.

(četvrtak)

Drago Šimundža, Luko Paljetak i Marinko Vidović Bog u hrvatskoj književnosti
19. siječnja 2006.

(četvrtak)

Vladimir Paar Granična pitanja znanosti i vjere
26. siječnja 2006.

(četvrtak)

Stipe Šošić Iskustva jednog svećenika iz srpskih logora Manjače i Keraterma
11. siječnja 2007.

(četvrtak)

Maja Nodari Sveti Vlaho i njegov Grad – srednjovjekovna crkva svetog Vlaha u Dubrovniku i tri stoljeća od njezinoga nestanka.
18. siječnja 2007.

(četvrtak)

Tereza Gović Đir po gradu stopama svetog Vlaha
25. siječnja 2007.

(četvrtak)

Ivana Burđulez Luka Brajinović – hrvatski književnik i novinar
10. siječnja 2008.

(četvrtak)

Božo Burić Čudo svetog Starca u obrani njegovoga grada
17. siječnja 2008.

(četvrtak)

Slavica Stojan Marin Držić – svećenik
24. siječnja 2008.

(četvrtak)

Dragutin Petković, Ante Šoljić i Romana Đuka-Alemani Marx, Nietzsche i Freud među „arhitektima kulture smrti“
8. siječnja 2009.

(četvrtak)

Zdravko Tomac Razgovor o obraćenju: „duhovni put od ateista do vjernika“
15. siječnja 2009.

(četvrtak)

Davorin Rudolf Tri revolucije u suvremenim međunarodnim odnosima
22. siječnja 2009.

(četvrtak)

Želimir Puljić Pavlov razlaz s Barnabom i otkriće Europe
16. siječnja 2010.

(subota)

Davor Pavuna Odnos znanosti, okoliša i vjere
21. siječnja 2010.

(četvrtak)

Vlado Košić „Velika Proteturica – duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici“ i dokumentarni film o štovanju Djevice Marije
28. siječnja 2010.

(četvrtak)

Ivana Burđelez, Antun Česko i Stjepan Krasić Promocija knjige dr. Stjepana Krasića „Počelo je sve u Rimu. Katolička obnova i normiranje hrvatskog jezika u XVII. stoljeću.“
13. siječnja 2011.

(četvrtak)

Slobodan Danko Bosanac Mašta i znanost u svemiru (ovom tribinom otvorena godina Ruđera Boškovića)
20. siječnja 2011.

(četvrtak)

Vinicije Lupis, Jozo Milanović i Marijan Sivrić Predstavljanje zbornika “Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije“
19. siječnja 2012.

(četvrtak)

Ivan Ugrin Mediji – nositelji ili stvaratelji istine?
1. 26. siječnja 2012.

(četvrtak)

2. 27. siječnja 2012.

(petak)

1. Neven Šimac

2. Ivana Burđelez , Toma Lučić i Luko Paljetak

1. Kršćani i Europa

2. Predstavljanje knjige autora Dominika Brigovića i Zorana Smoljana „Sveti Vlaho i zaštitnik Dubrovnika“

17. siječnja 2013.

(četvrtak)

Jurica Kolarić 1700 godina Milanskoga edikta
24. siječnja 2013.

(četvrtak)

episkop Grigorije Durić Otvoreno o vjeri
1. veljače 2014.

(subota)

Žarko Kovačić i Pavo Kostopeč Demokršćanstvo i integracijski procesi u suvremenoj Europi
1. veljače 2015.

(nedjelja)

1. dr. Teodora Shek- Brnardić

2. mr. Mladen Milić

Popularno-znanstveni skup „Ususret svetom Vlahu – kršćanski korijeni Europe“

1. „Christopher Dawson (1889-1970) i katoličko viđenje povijesti Europe“

2. „Nihilističko naličje Europe kao prilika za obnovu kršćanskog svjetonazora

7. siječnja 2016.

(četvrtak)

Projekcija dokumentarnog filma o misionarkama u Ekvadoru  s naslovom „Madrecitas služebenice milosrđa misionarke u Ekvadoru
14. siječnja 2016.

(četvrtak)

Josip Sopta i Stanko Lasić Predstavljanje knjige dr.sc. Marijana Sivrića „Kaptol Stolne Crkve sv. Marije  Velike u Dubrovniku 1808.-1891.“
21. siječnja 2016.

(četvrtak)

Sanja Krželj, Vinko Pešorda i TomaLučić O obnovi zborne crkve svetoga Vlaha
12. siječnja 2017.

(četvrtak)

Projekcija dokumentarnog filma „Svete vjere mučenici – Hrvatski blaženici iz Janjeva i Vrnavokola
19. siječnja 2017.

(četvrtak)

Sanja Serhatlić i Nataša Treursić Restauracija Kantuala za Festu svetoga Vlaha iz zbirke dubrovačke katedrale
26. siječnja 2017.

(četvrtak)

Hrvoje Ivanković,  Boris Njavro i Ivan Viđen Predstavljanje knjige „Dubrovački libar Marka Uvodića Splićanina„ (ur. Hrvoje Ivanković)
18. siječnja 2018.

(četvrtak)

Ivica Prlender Sveti Vlaho ispod Republike – javno i/ili intimno
25. siječnja  2018.

(četvrtak)

Daniel Premerl Nove spoznaje o uređenju zborne crkve sv. Vlaha tijekom 18. stoljeća
30. siječnja 2018.

(utorak)

Tomislav Macan, Maja Nodari i Toma Lučić Promocija dokumentarnog filma “Dubrovački trombunjeri – vjera, ponos i tradicija“.
1. veljače 2018.

(četvrtak)

Igor Fisković, Željka Čorak, Tonko Maroević, Damir Tulić i Katarina Horvat-Levaj Predstavljanje knjige „Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku“.
24. siječnja 2019.

(četvrtak)

Tonko Jović Projekcija dokumentarnog filma autora Tonka Jovića „Crkva svetog Vlaha, Dubrovnik“
25. siječnja 2019.

(petak)

Marijo Bara, Božidar Petrač i Branko Tinodi Stručno-znanstveni skup „Država – upitna stvarnost“
31. siječnja 2019.

(četvrtak)

Emilio Marin, Ivanka Jemo,  Katarina  Horvat Levaj i Igor Fisković Predstavljanje zbornika radova „Obnova zborne crkve sv. Vlaha u Dubrovniku“
23. siječnja 2020.

(četvrtak)

Antun Karaman Mato Celestin Medović – povodom 100. obljetnice smrti
30. siječnja 2020.

(četvrtak)

Eugenia Ehgartner, Stjepan Ćosić i Mijo Korade Predstavljanje knjige autora Stjepana Ćosića i Mije Korade „Isusovci u  Dubrovniku. Komentari Stephana Desiderija iz 1693. godine“
21. siječnja 2020.

(četvrtak)

Vinicije Lupis Moćnik dubrovačke Prvostolnice
28. siječnja 2021.

(četvrtak)

Daniel Premerl Barokno uređenje Moćnika dubrovačke katedrale
14. siječnja 2022.

(petak)

Ana Marinković i Trpimir Vedriš Između Istoka i Zapada: podrijetlo ranosrednjovjekovnih svetaca zaštitnika na istočnoj obali Jadrana
20. siječnja 2022.

(četvrtak)

Josip Kajinić i Jakša Raguž Predstavljanje knjige Josipa Kajinića „Kardinal Franjo Šeper: uloga i značenje u promjenama u Katoličkoj Crkvi i društvu
27. siječnja 2022.

(četvrtak)

Danko Zelić O prvoj crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku